Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Oprócz programów mających na celu tworzenie nowych zasobów mieszkaniowych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach, BGK obsługuje również Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR), działający na rzecz poprawy stanu technicznego istniejących budynków, zwiększania ich efektywności energetycznej oraz ograniczania szkodliwej emisji.

Szczególnie istotne są premie remontowe i termomodernizacyjne, przyznawane do kredytów udzielanych przez banki komercyjne. Inwestycje realizowane dzięki tym premiom przekładają się na znaczne oszczędności  w kosztach eksploatacji budynków oraz umożliwiają ich renowację, co pozwala zmniejszać problem tzw. deprywacji mieszkaniowej.

40 000
przedsięwzięć dotychczas sfinansowano z FTiR
ponad 2
mld
łączna wartość przyznanych premii
ponad 14
mld
łączna wartość zrealizowanych inwestycji
BGK-ilosc-zaoszczedzonej-energii BGK-ilosc-zaoszczedzonej-energii