Rozwój mieszkalnictwa

Luka mieszkaniowa sięga w Polsce, według różnych szacunków, od 400 tys. do nawet 3 mln mieszkań. Bank Gospodarstwa Krajowego od powstania wspiera rozwój mieszkalnictwa. Budownictwo mieszkaniowe – zapewniające Polakom dostęp do mieszkań oraz napędzające koniunkturę w gospodarce – było drugim po kredytowaniu przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych przedmiotem aktywności przedwojennego BGK. Misja banku po prawie stu latach pozostaje ta sama. Realizujemy ją poprzez dwa główne programy.

Program Budownictwa Socjalnego i Komunalnego (BSK)

BGK od 2007 r. realizuje ze środków Funduszu Dopłat rządowy program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego na wynajem, dawniej „budownictwa socjalnego i komunalnego”. W ramach programu powstają lokale mieszkalne na wynajem, w tym wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a także co bardzo ważne lokale i pomieszczenia z zakresu pomocy społecznej, takie jak mieszkania chronione, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, ogrzewalnie i pomieszczenia tymczasowe.

Zasoby powstające przy udziale programu służą zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach, a także co bardzo ważne i potrzebne osób bezdomnych.

ok. 19
tys.
lokali i miejsc
noclegowych powstało
do końca 2018 r. dzięki
sfinansowaniu grantami
z Funduszu Dopłat
6
tys.
lokali i miejsc
noclegowych w realizacji
1,2
mld zł
wartość wsparcia
3,6
mld zł
łączna wartość
inwestycji

Program Sektora Budownictwa Czynszowego (SBC)

BGK wspiera zmniejszanie skali problemu społecznego jakim jest dostępność mieszkań w naszym kraju, szczególnie dla osób o dochodach zbyt wysokich na mieszkania w zasobach komunalnych, ale niepozwalających na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na wolnym rynku poprzez wynajęcie mieszkania komercyjnie bądź jego zakup na kredyt hipoteczny czy za gotówkę.

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela długoterminowych kredytów preferencyjnych inwestorom sektora społecznego budownictwa czynszowego (SBC), tj. towarzystwom budownictwa społecznego, spółdzielniom mieszkaniowym i spółkom gminnym. W programie powstają mieszkania na wynajem, wykończone pod klucz, o umiarkowanej, ustawowo limitowanej stawce czynszu. W programie, uruchomionym na przełomie 2015 i 2016 r., BGK udzielił 80 kredytów w łącznej kwocie przekraczającej 400 mln zł na budowę blisko 3,6 tys. mieszkań, z czego do końca 2018 r. już 1,3 tys. było oddanych do użytkowania.

80
udzielonych kredytów
>400
mln
łączna kwota kredytów
1,3
tys.
mieszkań oddanych
do użytkowania
do końca 2018 r.
3,6
tys.
mieszkań zostanie
wybudowanych w ramach
programu SBC

W uzupełnieniu do programu SBC bank udziela inwestorom tego sektora również kredytów na zasadach rynkowych, w przypadku których wartością dodaną jest m.in. możliwość finansowania mieszkań na wynajem z opcją wykupu czy w formule dojścia do własności (łącznie 3,6 tys. mieszkań sfinansowanych 71 kredytami w kwocie blisko 260 mln zł), co promuje tzw. wymieszanie społeczne sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi miejscowości.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR)

Oprócz programów mających na celu tworzenie nowych zasobów mieszkaniowych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach BGK obsługuje również FTiR, do którego głównych celów należy poprawa stanu technicznego istniejących budynków i efektywności energetycznej, a także zmniejszenie szkodliwej emisji. Zmniejszenie emisji jest celem szczególnie ważnym biorąc pod uwagę, że w statystykach ogólnych Unii Europejskiej w 72% polskich miast przekroczona jest norma zanieczyszczenia powietrza wyznaczona na 2020 rok. Pod tym względem zajmujemy drugie, niechlubne miejsce po Bułgarii (83% miast) w całej EU.

>40
tys.
przedsięwzięć
2
mld
wartość premii
14
mld
wartość zrealizowanych inwestycji
BGK-ilosc-zaoszczedzonej-energii BGK-ilosc-zaoszczedzonej-energii

Szczególnie istotne są premie remontowe i termomodernizacyjne (przyznawane do kredytów udzielanych przez banki komercyjne), dzięki którym można osiągnąć istotne oszczędności energetyczne oraz przeprowadzić renowację budynków. Renowacja budynków ma również pozytywny wpływ na zmniejszenie skali problemu społecznego jakim jest wysoki wskaźnik przeludnienia mieszkań w naszym kraju. W Polsce 40,7% ludzi mieszka w lokalach, które zgodnie ze standardami EU uznaje się za przeludnione.

Z FTiR dotychczas sfinansowano ponad 40 tys. przedsięwzięć. Wartość premii osiągnęła ponad 2 mld zł, a zrealizowanych inwestycji – 14 mld zł.

W 1935 r. na warszawskiej Woli z inicjatywy Towarzystwa Osiedli Robotniczych, którego BGK był udziałowcem, rozpoczęła się budowa wzorcowego Osiedla Robotniczego im. S. Żeromskiego. Do 1938 r. powstał nowoczesny kompleks mieszkaniowy składający się z 20 dwupiętrowych bloków. Mieszkania o niskim czynszu miały duże okna, kanalizację, instalację gazową i c.o., piwnice. W budynkach znajdowały się łaźnie i pralnie. Na osiedlu było przedszkole, dom społeczny z salą teatralną i biblioteką, apteka, sklepy i zielone place zabaw, a w jednym z budynków dyżurował pediatra.