List Prezes Zarządu BGK

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem rozwoju w naszym kraju. Oznacza to, że jako bank rozwoju bardziej niż na maksymalizację zysku, nastawieni jesteśmy na realizację naszej misji – wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. Wszystkie nasze działania pozostają w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, wynikają z naszej misji i wizji, są w naszym DNA.

To, o czym wiemy my – pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego, kim jesteśmy i w jaki sposób działamy zostało dostrzeżone także na zewnątrz. W ogólnopolskim  rankingu przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu znaleźliśmy się w gronie dziesięciu najlepiej ocenianych firm odpowiedzialnych społecznie. Dla mnie osobiście, ale jestem głęboko przekonana, że także dla wszystkich pracowników naszego banku, to powód do dumy, tym bardziej, że w tym roku obchodzimy jubileusz 95-lecia istnienia BGK.

Każdy z nas ma poczucie, że pracuje i działa w niezwykle ważnej dla przyszłości Polski i Polaków instytucji, którą stworzyli - w 1924 roku - w swojej mądrości nasi przodkowie u progu świeżo odzyskanej niepodległości. Dumni z dokonań, jakie stały się udziałem wielu pokoleń naszych poprzedników, także my dokładamy kolejne cegiełki do rozwoju naszego kraju.

Dziesięciolecia doświadczeń i obserwacji zmieniającego się świata pozwalają nam do historii BGK dołożyć nową jakość – dbałość o otaczające nas środowisko społeczne i naturalne, o samodoskonalenie pracowników, a także o odpowiednie relacje z naszymi interesariuszami. W każdej sytuacji bierzemy pełną odpowiedzialność za programy, które realizują nasze zespoły ekspertów. Zarówno za ich efekty dla gospodarki i społeczeństwa, jak i – co dla nas równie ważne – za sposoby ich wdrażania. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że zasady etyczne są w naszym banku zawsze punktem wyjścia do każdego podejmowanego projektu.

Kierując do Państwa te słowa mam nadzieję, że zechcą Państwo sięgnąć do naszego najnowszego raportu społecznej odpowiedzialności, w którym zasygnalizowane przeze mnie wyżej kwestie zostały dokładnie i profesjonalnie opisane, w zgodzie ze światowymi standardami. Raport powstał dzięki pracy licznego grona naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych, którym pragnę̨ serdecznie podziękować za poświęcony czas i za zaangażowanie.

Życzę Państwu ciekawej i inspirującej lektury.

Łączę wyrazy szacunku,

Beata Daszyńska-Muzyczka
Prezes Zarządu
Banku Gospodarstwa Krajowego