BGK państwowym bankiem rozwoju z misją

BGK jest w trakcie realizacji strategii na lata 2017-2020. Misją banku jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. Oparciem są dla niej fundamentalne wartości: profesjonalizm, partnerska współpraca i zaangażowanie.

Misja BGK i jej filary

Zrzut ekranu 2019-09-4 o 09.29.14 Zrzut ekranu 2019-09-4 o 09.29.14

Strategia BGK na lata 2017-2020 wynika z wyzwań stojących przed polską gospodarką, zidentyfikowanych m.in. w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Definiując własną strategię, Bank nakreślił plan działań w kluczowych obszarach SOR.

Zrzut ekranu 2019-09-4 o 09.29.26 Zrzut ekranu 2019-09-4 o 09.29.26

Działania BGK w najbliższych latach będą kontynuacją realizacji priorytetów określonych w strategii 2017-2020, opartej o trzy główne filary:

  • Wzrost gospodarczy oparty o wiedzę
  • Zrównoważony rozwój społeczno-terytorialny
  • Skuteczne państwo

Wzrost gospodarczy oparty o wiedzę

W ramach tego filaru Grupa BGK będzie angażować się w finansowanie reindustrializacji oraz inwestycji infrastrukturalnych, wspieranie ekspansji zagranicznej i eksportu polskich przedsiębiorstw, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomoc w rozwoju innowacyjności.

Bank Gospodarstwa Krajowego w 2018 r.:

  • zwiększył zaangażowanie kredytowe brutto w polską gospodarkę o 5,9 mld zł do 33,9 mld zł
  • osiągnął 445,3 mln zł zysku netto
  • wsparł ponad 200 zagranicznych transakcji i projektów polskich firm kwotą 3,3 mld zł
  • pełnił kluczową rolę w realizacji programów europejskich, w tym dotyczących instrumentów zwrotnych
  • uruchomił Krajowy Fundusz Gwarancyjny
  • zainicjował utworzenie Funduszu Trójmorza oraz otworzył przedstawicielstwo w Brukseli
  • zajął 9 miejsce w klasyfikacji ogólnej i  5 miejsce w zestawieniu branżowym (bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy) Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Działalność międzynarodowa BGK

Podczas szczytu państw Trójmorza w Bukareszcie w 2018 r., wraz z przedstawicielami instytucji rozwoju z Chorwacji, Czech, Łotwy, Rumunii oraz Słowacji, Bank podpisał list intencyjny o utworzeniu Funduszu Trójmorza. Głównym zadaniem funduszu jest finansowanie strategicznych projektów infrastrukturalnych w regionie, dotyczących logistyki, energii oraz cyfryzacji.

W celu zwiększenia wsparcia dla rodzimych przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej oraz zaangażowania w promocję polskiego rozwoju gospodarczego, we wrześniu 2018 r. BGK otworzył w Brukseli swoje pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo.

Finansowanie reindustrializacji i inwestycji infrastrukturalnych

Bank planuje dalszy wzrost finansowania przedsiębiorstw oraz dynamiczny wzrost działalności gwarancyjnej wspieranej jego wiedzą i doświadczeniami, również przy udziale ekspertów branżowych. Ze względu na warunki charakterystyczne dla tego rodzaju inwestycji, w tym bardzo długi okres finansowania oraz złożone struktury finansowo-prawne, Bank będzie uczestniczył w konsorcjach bankowych.

W zakresie finansowania kapitałowego skala działania określana jest we współpracy z instytucjami wspierającymi rozwój gospodarczy. Bank będzie ponadto kontynuował współpracę międzynarodową w ramach Marguerite oraz Polskiego Funduszu Funduszy Wzrostu.