Skład Zarządu banku*:

PAWEŁ NIERADA

pierwszy wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

WŁODZIMIERZ KOCON

wiceprezes Zarządu

PRZEMYSŁAW CIESZYŃSKI

pierwszy wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

WOJCIECH HANN

członek Zarządu

RADOSŁAW KWIECIEŃ

członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej banku*:

Paweł Borys

Przewodniczący Rady Nadzorczej BGK

Beata Gorajek

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej BGK

Jarosław Nowacki

Sekretarz

Artur Adamski

Członek rady

Mariusz Gruda

Członek rady

Adam Rudzewicz

Członek rady

Jan Filip Staniłko

Członek rady

Jerzy Szmit

Członek rady

Łukasz Śmigasiewicz

Członek rady

Magdalena Tarczewska-Szymańska

Członek rady

*Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.