Współpraca z interesariuszami

Bank Gospodarstwa Krajowego buduje relacje ze wszystkimi swoimi interesariuszami w sposób etyczny, kierując się w szczególności obowiązującym prawem, odpowiedzialnością, rzetelnością, społeczną odpowiedzialnością biznesu i transparentnością. Takie podejście wynika z Kodeks Etyki Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przyjętej przez niego Polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Relacje banku z interesariuszami oparte są na uczciwości, przejrzystości działań, przeciwdziałaniu dyskryminacji, wzajemnym szacunku oraz profesjonalizmie. BGK wzmacnia je w codziennym dialogu i kontakcie oraz poprzez udział w stowarzyszeniach, izbach gospodarczych oraz innych organizacjach. Raz do roku przeprowadzany jest również dialog z wybranymi przedstawicielami interesariuszy w postaci ankiety online. Z myślą o komunikacji z interesariuszami jest ponadto wydawany niniejszy raport odpowiedzialności społecznej.

info-bgk-03 info-bgk-03

BGK  w organizacjach międzynarodowych:

 • Europejskie Stowarzyszenie Banków Publicznych (EAPB)
 • Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Gwarancyjnych (AECM)
 • Europejskie Stowarzyszenie Inwestorów Długoterminowych (ELTI)
 • Sieć Europejskich Pośredników Finansowych dla MŚP (NEFI)
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Project Finance (IPFA)
 • Instytut Kontroli Wewnętrznej (TheIIC), oddział w Stanach Zjednoczonych
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Audytorów Systemów Informatycznych (ISACA)
 • Europejska Federacja Bankowa (EBF) Komitet ds. AML oraz przestępstw finansowych, Grupa ekspertów ds. sankcji finansowych

BGK w organizacjach krajowych:

 • Executive Club
 • Fundacja Centrum PPP
 • Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
 • Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
 • Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
 • Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI POLSKA
 • Związek Banków Polskich
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Gremia działające przy Związku Banków Polskich:

 • Bankowy Arbitraż Konsumencki
 • Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych
 • Forum Bezpieczeństwa Transakcji Kartowych
 • Forum Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy AML/CF
 • Forum Threat Intelligence
 • Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności
 • Komisja Etyki Bankowej
 • Komitet Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa
 • Komitet koordynacyjny ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej
 • Polski Komitet Użytkowników SWIFT
 • Rada Bankowości Elektronicznej
 • Rada Bezpieczeństwa Banków
 • Rada ds. Podatków

BGK w organizacjach regionalnych:

 • Dolnośląska Izba Gospodarcza,  Wrocław
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
 • Lubelski Klub Biznesu, Lublin
 • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Łódź
 • Opolska Izba Gospodarcza, Opole
 • Podkarpacki Klub Biznesu, Rzeszów
 • Pracodawcy Pomorza, Gdańsk
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach
 • Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu, Olsztyn
 • Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Wrocław