Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI

GRI:[
  • 401-1
]

Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników

Całkowita liczba nowych pracowników Kobiety Mężczyźni Suma
poniżej 30 lat 46 35 81
od 30 do 50 lat 131 110 241
powyżej 50 lat 5 10 15
SUMA 182 155 337
Wskaźnik zatrudnienia 18% 24% 20%

 

Całkowita liczba odejść pracowników

Kobiety Mężczyźni Suma
poniżej 30 lat 11 6 17
od 30 do 50 lat 64 63 127
powyżej 50 lat 32 27 59
SUMA 107 96 203
Wskaźnik rotacji 10% 15% 12%
GRI:[
  • 401-3
]

Urlopy rodzicielskie

Kobiety Mężczyźni Suma
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2018 do 31.12.2018 byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego 52 32 84
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2018 do 31.12.2018 skorzystali z urlopu rodzicielskiego 49 1 50
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2018 do 31.12.2018 powrócili do pracy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego 48 1 49
Liczba pracowników, którzy w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim i byli zatrudnieni minimum 12 miesięcy 27 27
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim w poprzednim roku raportowania (2017) 27 27
Wskaźnik powrotu do pracy 97,96% 100,00% 98,00%
Wskaźnik utrzymania zatrudnienia 100,00% 100,00%
GRI:[
  • 402-1
]

Regulamin Pracy wchodzi w życie w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia pracownikom.

GRI:[
  • 404-1
]

Liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć i kategorie pracowników w 2018 r.:

Podział ze względu na strukturę: ŁĄCZNIE Kobiety Mężczyźni
wyższa kadra zarządzająca 8264 3704 4560
średnia kadra zarządzająca 6872 3592 3280
pozostali pracownicy 31 736 20 920 10 816
SUMA godzin szkoleniowych 46 872 28 216 18 656
Podział ze względu na pion organizacyjny: ŁĄCZNIE Kobiety Mężczyźni
Pion finansów 2256 1248 1008
Pion funduszy europejskich 3592 1968 1624
Pion HR i komunikacji 4008 3584 424
Pion informatyki 2472 664 1808
Pion operacji bankowych 3456 2456 1000
Pion prawny i regulacyjny 2960 1744 1216
Pion programów i funduszy przepływowych 4272 3432 840
Pion rynków finansowych 1016 368 648
Pion rynków kapitałowych 184 120 64
Pion rynków kapitałowych i współpracy międzynarodowej 640 400 240
Pion ryzyka kredytowego 3040 2088 952
Pion ryzyka systemowego 2480 1232 1248
Pion sprzedaży produktów bankowych 944 544 400
Pion strategii i wsparcia biznesu 3488 1736 1752
Pion zarządzania produktami 4752 2536 2216
Pion zarządzania regionami 4488 2632 1856
komórki organizacyjne poza pionami 2824 1464 1360
SUMA godzin szkoleniowych 46 872 28 216 18 656

 

Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć i kategorie pracowników

Podział ze względu na strukturę: ŁĄCZNIE Kobiety Mężczyźni
wyższa kadra zarządzająca 54 58 52
średnia kadra zarządzająca 55 56 53
pozostali pracownicy 23 23 22
GRI:[
  • 404-3
]

Odsetek pracowników otrzymujących regularne oceny okresowe

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Menedżerowie 92,31% 85,53% 88,65%
Pozostali pracownicy 99% 98% 98%
GRI:[
  • 405-1
]

Skład ciał nadzorczych według płci

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zarząd 1 5 6
Rada Nadzorcza 1 8 9

 

Skład Zarządu według wieku

Poniżej 30 lat Od 30 do 50 lat Powyżej 50 lat
Zarząd 0 2 4

 

Odsetek pracowników należących do poszczególnych kategorii

wyższa kadra zarządzająca ŁĄCZNIE Kobiety Mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 7% 5% 11%
powyżej 50 lat 3% 2% 4%
ŁĄCZNIE 10% 7% 15%
średnia kadra zarządzająca ŁĄCZNIE Kobiety Mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 6% 5% 8%
powyżej 50 lat 2% 2% 1%
ŁĄCZNIE 8% 6% 10%
pozostali pracownicy ŁĄCZNIE Kobiety Mężczyźni
poniżej 30 lat 9% 10% 8%
od 30 do 50 lat 56% 58% 53%
powyżej 50 lat 17% 19% 14%
ŁĄCZNIE 82% 87% 75%
GRI:[
  • 405-2
]

Stosunek pensji podstawowej kobiet i mężczyzn wśród wyższej i średniej kadry zarządzającej

wyższa kadra zarządzająca
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat 90%
powyżej 50 lat 98%
Średnia 94%
średnia kadra zarządzająca
poniżej 30 lat 128%
od 30 do 50 lat 87%
powyżej 50 lat 94%
Średnia 100%

 

Stosunek wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wśród wyższej i średniej kadry zarządzającej

wyższa kadra zarządzająca
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat 92%
powyżej 50 lat 101%
Średnia 96%
średnia kadra zarządzająca
poniżej 30 lat 124%
od 30 do 50 lat 88%
powyżej 50 lat 96%
Średnia 100%