BGK jako pożądany i doceniany pracodawca

Bank zapewnia pracownikom przyjazne środowisko pracy oraz możliwości ciągłego rozwoju. Dzięki swojej unikalnej roli umożliwia uczestnictwo w projektach o niespotykanej na rynku specyfice i skali.

Potwierdzeniem wysokich standardów pracy w banku są przyznawane mu nagrody i wyróżnienia:

  • tytuł Solidnego Pracodawcy Roku
  • laur Złotego Rekomendowanego Pracodawcy
  • wyróżnienie Friendly Workplace, przyznane przez redakcję MarkaPracodawcy.pl
  • 3. miejsce w Rankingu Antal najbardziej pożądanych pracodawców w sektorze bankowym
  • certyfikat HR Najwyższej Jakości, przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
  • certyfikat Top Employer, przyznany przez Top Employers Institute

Całkowita liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy i płeć

Rodzaj umowy o pracę: Kobiety Mężczyźni Suma
czas określony 38 29 67
czas nieokreślony 966 596 1 562
SUMA 1 004 625 1 629

Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć

Kobiety Mężczyźni Suma
pełen etat 989 621 1 610
część etatu 15 4 19
SUMA 1 004 625 1 629

Badanie opinii pracowników

Bardzo ważne dla banku są opinie jego pracowników na temat organizacji, ponieważ to oni jako pierwsi dostrzegają potencjalne problemy. By móc stale aktualizować wiedzę w tym zakresie, BGK regularnie przeprowadza badania opinii zatrudnionych w nim osób.

Badanie opinii pracowników 2018 (wybrane wyniki):

94
%
uprawnionych wzięło udział w badaniu
83
%
ankietowanych pracowników jest dumnych, że pracuje w BGK
72
%
zarekomendowałoby pracę w BGK swoim znajomym
72
%
uważa, że BGK tworzy wspierające środowisko pracy
80
%
sądzi, że ich praca pozwala im dobrze wykorzystywać własne zdolności i umiejętności
94
%
dobrze rozumie cele i zadania, jakie stoją przed ich zespołem